Aborální

Antidiaroika– WikiSkripta

Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult.

Specifika dětských stomií - Péče o stomiky - ZDN

Ošetřování derivačních stomií zažívacího traktu u novorozenců má svá specifika, poněkud se liší od ošetřování stomií u dospělých. U dětí to ...

Sttředdo o ššk kollss k áá 2tteecchhnniikaa 200111

Sttředdo oššk kollss káá 2tteecchhnniikaa 200111 Seettkkáánníí ta acpprreezzeenntacee pprraaccíí sstřřeeddoošškkoollsskkýýcchh ssttuuddeennttůů ...

Výrazy od a | Velký lékařský slovník On-Line

Upozornění. Vítejte na stránkách Lékařského slovníku on-line. Tyto stránky mají dvě odlišné sekce: 1. pro širokou veřejnost 2. pro lékaře a ...

Těžké poranění rekta při spontánním porodu - Péče o stomiky...

analgetika klientka odmítala, užívala pouze Ataralgin tbl., 2krát denně se podávalo kapénkové klyzma do aborální stomie, TK, P v normě. Při

Výrazy od a | Velký lékařský slovník On-Line

1 109 titulů pro lékaře, studenty medicíny a farmaceuty 56 711 atraktivních titulů pro širokou veřejnost

abonmá, abonomá, abonnement - ABZ.cz: slovník cizích slov

Klavírní škola pro začátečníky autor: Böhmová Zdenka, Grünfeldová Arnoštka, Sarauer Alois doporučená cena: 183 Kč naše cena:162Kč

Indikace k vyšetření - ZDN

Obr. 1 - Nevelké akutní změny na apendixu, a - příčně, b - podélně. 3. PANKREAS (indikace k vyšetření: podezření na akutní a chronickou pankreatitidu ...

Radiologicke nalezy

A. Popis normálního nálezu. vyšetření provedeno v předozadní a bočné projekci. lebka mezocefalického tvaru, kalva přiměřené šíře

aborální | Velký lékařský slovník On-Line

aborální – vzdálený od úst. Opak orální. A. část tenkého střeva je kyčelník ileum, orální část je dvanáctník duodenum ab-; os2

Ošetřovatelství - Výuka - Lékařské diagnózy

Invaginace – vsunutí úseku střeva do úseku sousedního. Většinou se orální část střeva zasunuje do aborální. Příčiny mohou být vrozené (projeví se do jednoho.

Kolonoskopie

Kolonoskopie má za cíl odhalit, popřípadě vyloučit, zánětlivá, nádorová a jiná onemocnění tlustého střeva nebo aborální části tenkého střeva. Je

Vyhledávač informací z oboru onkologie

Označení používané při popisu částí trávicí trubice (jícnu, střeva ap.) - orální část = blíže k ústům, aborální část = dále od úst

Oddělení biologie FPE ZČU v Plzni

Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta - Katedra biologie ... Schémata bezobratlých. Protozoa: bičíkovec Trypanosoma; Protozoa: bičíkovec Trichomonas

Yarousch - studium SZŠD

zasunutí orální části střeva do aborální části střeva. řidčeji orální partie ilea do aborální (invaginace ileoileální)

Česká společnost HPB chirurgie

Návrh standardu chirurgické léčby kolorektálního karcinomu Hoch, J. Chirurgická klinika UK 2.LF a FN Motol, Praha Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

leo porno video marketa hrubesova holka honí čuráky